آلیاژ مهندسی

آلیاژ پلیمری (کامپاند پلیمر نیز نامیده می شود) یک مخلوط فیزیکی دو یا چند پلیمر برای ایجاد یک ماده جدید با طبیعت و رفتاری متفاوت است. این آلیاژ در سه کلاس طبقه بندی شده : مخلوط غیر قابل امتزاج، ترکیب سازگار و مخلوط قابل امتزاج. پویا پلیمر تهران، آلیاژهای پلیمری مهندسی تحت نام تجاری POLYREX برای کاربردهای مختلف فراهم کرده است.

5/8/2017 6:08:46 AM