بطری و بشکهتنها چند دهه پیش، بطری های شیشه ای و بشکه های چوبی یا فولادی برای جا به جایی کالاهای مایع استفاده میشد. مانند بازارهای دیگر، مواد پلاستیکی در بسته بندی مایعات جایگزین شد در حالیکه شما دیگرنمی توانید بشکه های چوبی در جایی به غیر از موزه ها پیدا کنید. محصولات غذایی و آشامیدنی، مواد دارویی، مواد پاک کننده، مواد شیمیایی و غیره، کاربردهای اصلی این بشکه ها هستند.

پویا پلیمر تهران مواد اولیه زیر را ارائه میدهد:

1. مستربچ پرکننده

2. مستربچ مشکی ، سفید و رنگی

3. مستربچ براق کننده

4/24/2017 6:33:19 AM