تاریخچه

1998 : تاسیس شرکت به عنوان یک شرکت مشارکتی باSYNTHESIS  CHO IL

1999 : شروع تولید ترکیبات ترموپلاستیک با 5 خط تولید و ظرفیت سالانه 7000 تن

2003 : افزایش ظرفیت سالانه تولید به 14000 تن با استفاده از 2 خط بیشتر

2004 : اخذ گواهی ISO 9001-2000 

2006 : گواهی تائید مواد غذایی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

2008 : افزایش ظرفیت سالانه به 30000 تن با استفاده از 4 خط بیشتر

2009: گواهینامه ISO 9001-2008

2012 : تاسیس شرکت پویا جم پلیمر (PJP) با دو گروه صنعتی دیگر

2013 : افزایش ظرفیت سالانه به 45000 تن با استفاده از 4 خط بیشتر

2014: ساخت و ساز و تجهیز مرکز تحقیق و توسعه و عضو شرکت های مجموعه دانش بنیان

2015: به عنوان آزمایشگاه معتبر دارای گواهینامه ISO 17025-2005 و تولید کننده محصولات نانو

2016: اخذ گواهینامه OHSAS 18001:2007

2018: گواهینامه  ISO 9001-2015

5/8/2017 5:56:05 AM