دستاوردها و افتخارات

 

 

1998- تاسیس به عنوان شرکت سرمایه گذاری با شرکت CHO IL SYNTHESIS CO. LTD

1999- آغاز تولید با 5 خط تولیدی و ظرفیت سالانه 7000 تن

2003- افزایش ظرفیت سالانه به 14000 تن با بکارگیری 2 خط مازاد

2004- اخذ گواهینامه Iso 9001: 2000 

2006- تاییدیه بهداشت برای بسته بندی مواد غذایی از وزرات بهداشت

2008- افزایش ظرفیت سالانه به 30000 تن با بکارگیری 4 خط مازاد

2009- اخذ گواهینامه ISO 9001 : 2008 

2012- تاسیس شرکت پویا جم خاورمیانه به عنوان شرکت سرمایه گذاری مشترک با گروه پتروشیمی

2013- افزایش ظرفیت سالانه به 45000 تن با بکارگیری چهار خط مازاد

2014- تاسیس و تجهیز مرکز R & D 

2015- اخذ گواهینامه ISO 17025: 2005

2015- تاسیس شرکت پویا پلیمر مارون به عنوان شرکت سرمایه گذاری مشترک با مارون

2016- تاسیس شرکت بازرگانی هاندا

2016- اخذ تاییدیه به عنوان شرکت تولیدی دانش بنیان

2017- افزایش ظرفیت سالانه به 53000 تن با بکارگیری یک خط مازاد

2017- اخذ گواهینامه OHSAS 18001:2005

2018- اخذ گواهینامه ISO 9001:2015

2018- تاسیس شرکت پویا پلیمر جم به عنوان شرکت سرمایه گذاری با شرکت جم

2019- تاسیس شرکت پویا پلیمر شازند، ظرفیت سالانه 12000 تن

2019- اخذ تاییدیه به عنوان تولید کننده محصولات نانو - مقیاس

 

8/26/2019 11:35:01 AM