فیلم مالچبرای حفظ و نگه داری آب و بالا بردن درجه حرارت خاک، فیلم مالچ در حوزه کشاورزی استفاده می شود.محصولات زراعی در یک محیط اصلاح شده، به گیاه این اجازه را می دهد که رشد سریعتر و با کیفیت بهتری داشته باشد .انتقال نور، نفوذ پذیری گازها ، تجزیه پذیری و مقاومت ویژگی های کلیدی موثری هستند که با انتخاب مواد تعیین می شود.

1. مستربچ رطوبت گیر

2. مستربچ کمک فرآیند

3. مقاومت کننده در برابر گرما

4. مستربچ پر کننده معدنی

5. مقاومت کننده در برابر UV

6. مستربچ ضد مه

7. مستربچ نفوذ ناپذیر IR

8. مستربچ لیز کننده

9. مستربچ آنتی بلاک

10. مستربچ رنگی

11. مستربچ مشکی و سفید

4/30/2017 2:33:36 AM