فیلم گلخانهجمعیت رو به رشد همراه با کاهش در دسترس بودن زمین قابل کشت و تغییرات آب و هوا بدان معنی است که بازده مواد غذایی باید بهبود یافته و فیلم های پلاستیکی می تواند به انجام این فرآیند کمک کننده باشند،  فیلم گلخانه ای یکی از عوامل مهمی است که با فرمولاسیون پیشرفته ، ترکیب استحکام مکانیکی بالا، دوام، ثبات UV، ضد تیرگی و اثرات ضد مه و گرمازایی و تحت کنترل حشرات قرار میگیرد.

1. مستربچ رطوبت گیر

2. مستربچ کمک فرآیند

3. مقاومت کننده در برابر گرما

4. مستربچ پر کننده معدنی

5. مقاومت کننده در برابر UV

6. مستربچ ضد مه

7. مستربچ مانع پذیر IR

8. مستربچ لیز کننده

4/30/2017 2:29:28 AM