مخزنمقاومت مکانیکی، شرایط آب وهوا و پایداری شیمیایی از جمله نکات کلیدی برای ذخیره سازی و حمل و نقل کالاهای مایع در مقیاس های بزرگ هستند. پلیمرها قابلیت این کاربرد را با استفاده از فرآیند قالب گیری نامیده میشود اثبات کرده است. پویا پلیمر تهران مواد اولیه زیر را ارائه میدهد:

1. مستربچ پرکننده

2. مستربچ مشکی ، سفید و رنگی

3.مستربچ مقاوم کننده

4. مستربچ براق کننده

5. مستربچ محافظت کننده UV

6. مستربچ ضد میکروب

4/24/2017 6:41:05 AM