مستربج پر کنندهپرکننده های معدنی یک راه حل شناخته شده به منظور بهبود کیفیت از طریق کاهش هزینه هاست. پویا پلیمر تهران چندین فرمول برای مستربچ پرکننده در تمامی کاربردها تحت نام تجاری CALFIN و CALSIN  فراهم کرده است.

ویژگی ها و خواص:

  • پراکندگی بسیار عالی
  • بهبود خواص مکانیکی (مانند استحکام کششی، مدول، مقاومت در برابر پارگی، مقاومت به ضربه، و غیره)
  • بهبود خواص نوری، کاهش LDR  مستربچ سفید
  • افزایش خروجی از طریق دانسیته و کاهش فشار
  • حرارت / خنک کنندگی بالاتر، صرفه جویی در انرژی و فرآیند پذیری آسان (به عنوان مثال بهبود ایجاد حباب در فرآیند فیلم دمشی)
  • بهبود ثبات ابعاد، انقباض کمتر
  • تسهیل در چاپ
  • جایگزین پلیمری (تا 70٪ با توجه به کاربرد خاص) کاهش هزینه
  • مورد تایید  سازمان غذایی (در برخی از محصولات)
  • برگه مشخصات محصول
4/19/2017 7:40:43 AM