مستربچ تثبیت کننده UV

 

 پلیمرها ذاتا به نور خورشید و حتی نور منابع مصنوعی حساس هستند و می تواند پیوندهای شیمیایی را در زنجیره پلیمری شکسته،  تخریب نوری و یا تخریب UV رخ دهد. این رویداد موجب از دست دادن خواص مکانیکی و نوری میشود. همچنین تغییر پیوندهای شیمیایی تحت پوشش و یا بسته بندی گیاهان، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، آشامیدنی، دارویی و مواد شوینده باعث مشکلاتی در کیفیت، طعم، بو، عملکرد و ایمنی میشود. جاذب UV و پایدارنده نوری(HALS)  دو گروه اصلی از تثبیت کننده های UV هستند که به طور گسترده ای کاربرد دارند. کارایی مستربچ تثبیت کنندهUV  به شدت تحت تاثیرعوامل مختلف مانند ضخامت ، نوع پلیمر، وجود مواد افزودنی دیگر، شرایط آب و هوا، تابش خورشیدی و محیط زیست شیمیایی قرار دارد .پویا پلیمر تهران طیف گسترده ای از مستربچ های تثبیت کننده UV را برای کاربرد های مختلف به منظور ارائه به مشتریان و مقرون به صرفه فراهم کرده است.

4/22/2017 7:53:40 AM