مستربچ رطوبت گیروجود رطوبت در مواد خام مانند پلیمرهای جاذب رطوبت، رنگدانه ها، رزین های اصلاح شده و بازیافتی ، می تواند تخلخل و خلاء در محصولات و یا ورق های اکسترود ایجاد کند که این روند منجر به تشکیل حباب و پوسته پوسته شدن در تولید فیلم های بادی میشود. جاذب رطوبت و یا مستربچ خشک کن با واکنش شیمیایی به رطوبت در روند تولید مواد پلیمری و کاهش محدودیت های رزین بازیافتی و پرکننده طراحی شده است. همچنین در صورت لزوم می تواند در بسیاری از کاربردهای دیگر جایگزین پروسه خشک کنندگی اولیه مواد نیز شود. پویا پلیمر تهران، مستربچ خشک کن را تحت نام تجاری  POYAD DS  به بازار معرفی کرده است.

4/24/2017 2:00:40 AM