مستربچ رنگی

رنگدانه ها در نتیجه جذب طول موجی از نور، تغییر رنگ را منعکس ویا منتقل میکنند. این رنگدانه ها می توانند به صورت پودر،رنگ مایع وغیره باشند.
انتخاب رنگدانه برای کاربرد خاص ،مرتبط با تناژ رنگ مورد نیاز، قدرت رنگ، شفافیت، گرما و ثبات نور می باشد. پویا پلیمر تهران طیف  گسترده ای از انواع مستربچ رنگ از جمله مات، شفاف، صدفی با کاربردهای مختلف بر روی پایه پلیمرهای مختلف به عنوان مثال، PE، PP، PS، ABS، PC، PET، PA، PMMA و غیره مورد تایید سازمان موادغذایی با قیمت مناسب ارائه می دهد.

4/19/2017 7:56:52 AM