مستربچ سفید


افزودنی های سفید یکی از پرکاربردترین افزودنی های صنعت پلیمر می باشند که بیش تر این افزودنی ها با استفاده از دی اکسید تیتانیوم (TiO2) یک ماده غیر آلی جامد سفیدرنگی است که در برابر حرارت پایدار و غیرقابل

اشتعال و دارای قابلیت اخلال ضعیف است.

وجود تنوع فراوان و متناسب با کاربردهای تخصصی و نیاز مشتری مزیت دیگری است که در کنار کیفیت و قیمت، مستربچ های سفید پویا پلیمر تهران را از سایر رقبای خود متمایز می سازد.

این تنوع گریدپف به واسطه ی میزان دی اکسید تیتانیوم موجود در مستربچ (از 15 تا 80%) ، پایه ی پلیمری مستربچ (PC, PA, PS, PET, PP, PA) و همچنین استفاده ای که در محصولات مختلف دارد به وجود آمده است.

برخی از این صنایع عبارتند از:

- صنایع فیلم و بسته بندی

- صنایع نساجی

- قطعه سازی پلیمری

- ظروف یکبار مصرف

- صنایع لوله سازی

- صنایع گونی بافی

 

ویژگی ها و خواص:

  • تیتان مناسب
  • در برابر حرارت پایدار و غیرقابل اشتعال 
  • بهبود پراکندگی نور مرئی
  • بهبود کدری مواد سفید رنگ
  • مورد تایید  سازمان غذایی(در برخی از محصولات)
  • برگه مشخصات محصول
4/19/2017 7:53:46 AM