مستربچ شفاف کننده


درجه حرارت، سرعت و همگنی پلیمرهای نیمه بلورین مانند هموپلیمرPP و یاHDPE  نقش کلیدی در خواص مکانیکی و نوری دارند. مستربچ های شفاف کننده، دارای نوعی عامل هسته زا بسیار موثر هستند که به بهبود وضوح، براقیت، سفتی و مقاومت ضربه و همچنین برای کاهش دمای فرآیند و چرخه زمانی فرایند شکل گیری کمک میکنند. پویا پلیمر تهران این نوع ازمستربچ خود را تحت نام تجاریPOYAD CR  معرفی می کند.

4/22/2017 8:21:55 AM