مستربچ چسب


پلی ایزوبوتیلن (PIB)  یک رزین مایع ویسکوز با قابلیت چسبندگی بالا برای کاربرد بسته بندی پالت، علوفه و پوشش های چسبنده در هر دو فرایند فیلم دمیده و بادی را میسر می کند.شرکت پویا پلیمر تهران با غلظت مشخصی از  PIB تحت عنوان مستربچ چسبنده برای جلوگیری از مشکلات استفاده از PIB مایع با نام تجاری POOYATAK فراهم کرده است.

4/24/2017 2:05:39 AM