نمایشگاهها

اسلاید شو

 

 

تقویم نمایشگاهی

 

 

            نمایشگاه پلاستیک و صنایع وابسته اوراسیا، ترکیه (Plast Eurasia)

             تاریخ شروع: 98/09/13 

             تاریخ پایان: 98/09/16 

          

 

 

 

 

 

اسلاید شو

8/26/2019 11:49:56 AM