نمایشگاهها

تقویم نمایشگاههای آتی

 

 

 

 

 

سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست تهران 98                                                        

تاریخ شروع: يكشنبه 98/06/31 (09/22/2019)

تاریخ پایان: چهارشنبه 98/07/03 (09/25/2019)

زمان بازدید: 10 الی 18

محل بازدید: نمایشگاههای بین المللی تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            نمایشگاه پلاستیک و صنایع وابسته اوراسیا، ترکیه (Plast Eurasia)

             تاریخ شروع: 98/09/13 

             تاریخ پایان: 98/09/16 

            محل بازدید: شهر استانبول کشور ترکیه

 

 

 

 

نمایشگاههای برگزار شده

8/26/2019 11:49:56 AM