نمایشگاهها

اسلاید شو

 

 

تقویم نمایشگاههای آتی

 

     بیست و ششمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی

     تاریخ: 8 آذر تا 11 آذر 1398

      محل بازدید: نمایشگاههای بین المللی تهران

 

 

            نمایشگاه پلاستیک و صنایع وابسته اوراسیا، ترکیه (Plast Eurasia)

             تاریخ شروع: 98/09/13 

             تاریخ پایان: 98/09/16 

            محل بازدید: شهر استانبول کشور ترکیه

 

 

 

 

 

8/26/2019 11:49:56 AM