وان_پک

امروزه طیف گسترده ای از کاربردها در بازارهای مختلف و در شرایط متنوع و نامحدود وجود داشته که هر یک از آنها راه حل خود را دارا هستند. استفاده از هر راه حل  نیاز به امکانات گران داشته و یا خطر اشتباه را افزایش میدهد. از سوی دیگرخرید مواد مختلف نیاز به سرمایه گذاری و فضای بیشتری دارد. وان پک مستربچ و یا ترکیب یک راه حل سفارشی ساخته شده است که نیاز مشتری را پوشش میدهد.

پویا پلیمر تهران مستربچ وان پک به تمام صنایع به ویژه پتروشیمی، ساخت و ساز و بسته بندی ارائه می دهد.

4/19/2017 8:18:07 AM