پالت و سبدتزریق یک فرایند متداول برای شکلدهی قطعات پلاستیکی مانند پالت، جعبه های کوچک و بزرگ، سبد و طرح های مختلف درصنایع بسته بندی است. نیاز گسترده ی بازار را می توان با انتخاب مواد درست تحت پوشش قرار داد. پویا پلیمر تهران مواد اولیه زیر را ارائه میدهد:

1. مستربچ پرکننده

2. مستربچ مشکی ، سفید و رنگی

3. مستربچ براق کننده

4. مستربچ محافظت کننده UV

5. مستربچ ضد میکروب

4/24/2017 6:30:22 AM