پتروشیمینیازهای متنوع ،منجر به تولید محصولات پتروشیمی با استفاده از افزودنی های مختلف به منظور پاسخ به نیازهای مشتری فراهم گردیده است. این افزودنی ها بیشتر در مقادیر ppm تولید شده که موجب ایجاد اختلال در کیفیت همگن میشود.

امروزه طیف گسترده ای از کاربرد ها در بازار های مختلف در نتیجه ی نیاز های متنوع و نامحدود ایجاد گردیده است که هر یک از آنها راه حل خود را دارا هستند. استفاده از هر راه حل نیازمند امکانات وسیع بوده که ممکن است خطر اشتباه و تولید ضایعات را افزایش دهد. از سوی دیگر خرید مواد مختلف نیازمند به سرمایه گذاری و فضای بیشتری است.
مستربچ وان پک و یا کامپاند یک راه حل تولید سفارشی مواد پلیمری است که نیازهای مشتری را پوشش میدهد. شرکت پویا پلیمر تهران مستربچ وان پک برای تمام صنایع به ویژه پتروشیمی، ساخت و ساز و بسته بندی را ارائه میدهد.

4/30/2017 2:44:35 AM