کامپاند شبه کاغذ

کاغذ سنتز شده و یا مصنوعی (Paperlike یا کاغذ سنگی نیز نامیده می شود) یک فیلم پلاستیکی نازک / ورق شبیه به کاغذ است. ظاهر، کیفیت و چاپ آن مانند کاغذ است با بهبود سختی، مقاومت در برابر پارگی، خواص بهتر و ویژگی های ضد آب. استفاده از کاغذ معمولی را می توان با کاغذ های مصنوعی در آگهی ها، جلد کتاب ها، نقشه ها، برچسب، کیسه،  پاکتها، بسته بندی چوب و بسته بندی وسایل خانگی جایگزین کرد. پویا پلیمر تهران استفاده از کامپاند به عنوان یک راه مقرون به صرفه تولید کنندگان کاغذ مصنوعی برای یک محصول با کیفیت بالا فراهم می کند که پاسخگو نیاز مشتری خواهد بود.

5/8/2017 7:32:32 AM