کامپاند TPV

ولکانزسیون ترموپلاستیک TPV به عنوان پلی مرتبط در فواصل بین TPE-O  و ولکانزسیون الاستومرها تشکیل گردیده است، TPV ها به طور گسترده ای در صنایع خودرو، لوله و کاربردهای دیگر در جاییکه مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی الزامی باشد، استفاده میشود.

5/8/2017 6:44:13 AM