مستربچ مشکی

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی در صنایع متنوعی از جمله فیلم های پلی اتیلن، لوله و صنایع تزریقی کاربرد دارد.