مستربچ افزودنی

مستربچ افزودنی

مستربچ های افزودنی در صنایع متنوعی از جمله فیلم های پلی اتیلن و صنایع تزریقی کاربرد دارد.

محصولات مرتبط